این ۲۰۰ امین برنامه کودک رادیو نماشوم است. رسیدن به این نقطه بیانگر تداوم و پشتکار عمه نسرین و نماشوم است. برای خانم نسرین جوانفر سلامتی و تندرستی آرزو می کنیم تا به این کار ارزشمند و خلاق ادامه بدهند.

رادیو نماشوم