گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۸
میزگرد رنگین کمانی - هویت جنسی و جنسیتی
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۸
گزارش ۲۵ شهریور از تهران
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و نه
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - یادداشت توضیحی جلد ششم - ۲۰۶
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۳ - توانایی خواندن فکر توسط هوش مصنوعی
زاهدان دین فروش (بر مبنای نوشته ای از محمدعلی اسلامی ندوشن)
چند دقیقه با رنگین کمانی ها - محدودیت سفر به امریکا برای کوئیرها
بر بال ترانه - مهران راد - الا یا ایا الساقی - حافظ - سهیل نفیسی
رژه افتخار اتاوا - ۲۷ آگوست ۲۰۲۳
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و هشت
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۵
کشور عجیبی که ایران نام دارد - محمدعلی اسلامی ندوشن
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - گذاری در دنیای ترنس ها - ۳
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم ۱۱۵۱
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - خشم و عصبانیت
بر بال ترانه - مهران راد - غم_عشق - مهدی ساکی (کماکان) - مولانا
میزگرد رنگین کمانی ۲۸ آگوست
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و هفت