بر بال ترانه - مهران راد - ای تو امان هر بلا ما - مولانا - علیرضا عصار
رادیو نماشوم - رویش دوباره - افسانه جوانمرد
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۷
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۸ - انتقال وایرلس انرژی برق - قسمت دوم
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - رفتار کنترل گر
۱۰ - بر بال ترانه - مهران راد - دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو - مولانا - علیرضا عصار
نماشوم در گفتگو با دکتر لقا فنائیان - سه شنبه ۲۰ جون ۲۰۲۳
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۶
رادیو نماشوم - گفتگو با شنونده نماشوم روی آنتن - بهادر ایوب زاده
فاطمه کشوری - تکنونماشوم - دستکاری باورهای انسان توسط مدل های هوش مصنوعی
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - گفتگو با همراه - ۱۰ می ۲۰۲۳ - بخش دوم
برنامه کودک ۹۵ - نینا بونیتا (تولید ۶ جون ۲۰۲۰)
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - اراده انسانی
۱۸ - و به این ترتیب بهمن ۵۷ - بیماری (آخرین قسمت)
۹ - بر بال ترانه - مهران راد - سرمست شد نگارم - مولانا - رعنا فرهان
دکتر محمود مسائلی - نقض آشکار حقوق بهائیان از سوی جمهوری اسلامی
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۵
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم ۱۱۴۱
۱۷ - و به این ترتیب بهمن ۵۷ - دربدری