1183 - نسرین جوانفر - برنامه کودک ۶۲ - نخستین پرواز
1183 - مهتا علیزاده - نمادگرایی خورشید گرفتگی
1183 - گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۳۶
1183 - فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۳۱ - نابینایان و خورشید گرفتگی
1183 - سینا - طنز عمران صلاحی - در حال حاضر
1183 - !چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - این ۵ دقیقه مهم را حتما بشنوید
1183 - آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم
1183 - آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - برچسب زدن
1183 - آداب و رسوم شیرازی ها - با عامو پرویز و الهه - بخش هشتم و آخر
آداب و رسوم شیرازی ها - با عامو پرویز و الهه - بخش هفتم - 1182
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - خود درمانی - 1182
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم۱۱۸۲
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - گذاری در دنیای ترنس ها - ۱۲ - 1182
سینا - طنز - آمبولانس -1182
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۳۰ - تشخیص سرطان سینه با هوش مصنوعی - 1182
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۳۵ - 1182
مهتا وحید علیزاده - عید پاک و نوروز - 1182
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۲۷ - سیزده بدر - 1182
رادیو نماشوم - همجنس گرائی
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۴۸ - دُم جنبون و پشمالو