نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۸ - پادشاهی که زیاد میخورد
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۷ - مورموری مورچه ریاضیدان
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۵۶ - سیب
برنامه کودک ۷۲ - موش دم بریده
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۷۳ - کی گفت میو
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۲۸ - فیل تنها در جنگل
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۶ - ایزی و راسو
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۵ - دون دون و دونه برفی
برنامه کودک ۱۰۹ - یلدا - بارون میاد شرشر
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۴ - همیاری
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۴۵ - دو موش بد
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۳ - مادربزرگ جادو می کنه
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۸۷ - آرزوی زنبور عسل
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۲ - جک و لوبیای سحرآمیز
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۱ - محله آدمهای خوب و مهربون
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۹۰ - اتحاد کبوترها
نسرین جوانفر: برنامه کودک ۸۴ - غصه کرم شب تاب
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۸۹ - فرانکلین و روز شکرگزاری
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۸۸ - قلدری بخش دوم
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۱۸۸ - قلدری بخش اول