آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم ۱۱۴۷
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - فرهنگ مقصر یابی و سرزنش
بر بال ترانه - مهران راد - مخمور جام عشقم - حافظ - سهیل نفیسی
رادیو نماشوم: دکتر فنائیان و پاسخ پرسش های حقوقی شما
نسرین جوانفر - اولین برنامه کودک نماشوم - آگوست ۲۰۱۷
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و چهار
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۰
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۳_۹ - ساخت تکنولوژی شبیه چشم انسان برای هوش مصنوعی
بر بال ترانه - مهران راد - درد عشقی کشیده ام که مپرس - حافظ - اوهام
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و سه
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۹
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - heteronormativity and cisnormativity
این چه رنجی است - احمد رضا احمدی - منصور نوربخش
آزاده طباطبائی - فکر های بلند بلند - قضاوتهای بی اساس
بر بال ترانه - مهران راد - سالها دل طلب جام جم از ما می کرد - حافظ - رضا کاد
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و دو
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۸
فرزند ما رنگین کمانی ست!
برنامه کودک ۷۰ - شغال آبی
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم۱۱۴۴