Ottawa Persian Radio
Namaashoum
Browsing Category

رد پای زنان در تقویم (فلورا کناری)

رد پای زنان در تقویم تلاش می کند مقام شایسته “زن” و تلاش های شبانروزی وی را برای احیای هویت و موجودیت گاه نادیده انگاشته شده ارج بگذارد.