Ottawa Persian Radio
Namaashoum
Skyscraper Banner – Right
Skyscraper Banner – Left
مرور رده

رد پای زنان در تقویم (فلورا کناری)

رد پای زنان در تقویم تلاش می کند مقام شایسته “زن” و تلاش های شبانروزی وی را برای احیای هویت و موجودیت گاه نادیده انگاشته شده ارج بگذارد.