Ottawa Persian Radio
Namaashoum

فکر های بلند بلند

آزاده طباطبائی

آزاده طباطبائی یک روان درمانگر باتجربه است که حاصل بیش از ۳۰ سال کار و پژوهش خود را در اختیار مردم قرار می دهد. آزاده در “فکر های بلند بلند” چکیده ای از تجربیات خود را با بیانی شیوا و دل نشین به شنوندگان ارائه می کند.Comments are closed.