کمک های مالی ۲۰۱۷ پارسی زبانان

Send to :
 
 
سلام دوستان؛

یک بار دیگر زمان جمع آوری کمک مالی برای سی کی سی یو  فرا رسیده است و ما (نماشوم) وظیفه داریم به پاس آن که یک سال وقت رایگان از سی کی سی یو  گرفته ایم و از امکانات آن استفاده کرده ایم سی کی سی یو  را در این امر حیاتی همراهی کنیم تا بتواند بودجه خود را تامین کند و به کار خود ادامه دهد. پیش از هر چیز بیائید نگاهی بیندازیم به کارنامه خودمان در سال های گذشته و این که چگونه عمل کرده ایم که بسیار گویا و جالب است.

 

All donations of: $50 or more entered in to a draw for

a/b) 2 turntable packages from the Record Centre worth $500 each
c) a Go Pro Camera

All donations of $35 or more entered in to a draw for:

d) Coffee package from Bridgehead
e) Concert tickets to shows at the NAC
f) Concert tickets to shows at Black Sheep Inn
g/h/k) 3 Gift packs to The Bytowne Cinema includes 2 movie admission, plus
popcorn and soft drinks

Great work everyone. There is no CKCU without you 
 Matthew Crosier
Station Manager
 
کمک های مالی پارسی زبانان به سی کی سی یو  در سال ۲۰۱۷
توجه: اگر مایل نیستید میزان کمک مالی و یا نام شما ذکر شود با بنده تماس بگیرید.
 
Manouchehr Niknafs   $100
Ali Attaei   $50
Hossein Fallahi   $30
Zodiac Light Waves   $100
Hanieh Etesam   $30
Zarrin & Mehran Rad   $40
Aziz Malekzadh (Dubai)   $100
B A   $10
 Fariba   $50
M. R.   $50
Marzieh Vahedi   $20
Shabnam Rahimi   $50
Farideh Jahanshahi   $100
Farinaz Pakrawan   $25
Art's AutoBody & Collision Centre   $100
N F   $100
Mehrangiz Gorji-Mahfroujaki   $25
Sharmin Ghasemi   $50
Manijeh Daneshmand   $100
Sima   $100
Nouroz Dordari   $50.00
Ali Manoussi   $100.00
Sina Bathaie   $50.00
Seyed Mahyar Mazloumi Sadat   $40.00
Nafiseh-Saeid Homayouni   $50.00
Mahboube Bastami   $30.00
H S   $20.00
Nasrin Javanfar   $20.00
Kayhan Mashhadi   $40
Shahram Tohidi   $250
Sh R   $50
E Gol   $50
Roya Ghaffari   $50
Mahvash Mortazavi   $100
Behrooz Reisifard   $50
Ali Akbar Mashaie   $50
Zaki Muscati   $150
David Seally   $150
Azadeh Tabatabaei   $100
Har Riazi   $20
Hossein Behzadi   $25.00
Behzad Shadzik & Soheila Farazjoo $50
Ali Akbar Mashaie   $50
Hossein Behzadi   $25
Robabeh Farzad   $25
L S   $25
Nasreen Farzad   $50


Viva: $2,725
Visit Count : 1743
Date : 10/24/2017
SPONSORS
Visit Counter today : 129 this month : 2891 this year : 63911