پشت چراغ قرمز

Send to :
 
همراه با دخترم در اتوموبیل پشت چراغ قرمز ایستاده ایم. جلو ما یکی از آن اتوموبیل هایی که بیخودی بزرگتر از معمول هستند و بهشان SUV می گویند ایستاده. آن هائی که این نوع اتوموبیل ها را می خرند منطق شان این است که از ایمنی بیشتری برخوردارند، درست هم هست. اگر یکی از این اتوموبیل های گنده با اتوموبیل معمولی بنده برخورد کند، شک نیست که سرنشینان آن اتوموبیل جان سالم بدر خواهند برد و بنده ...
 
بگذریم. هنوز پشت همان چراغ قرمز هستیم. یک بچه سنجاب کوچولو، کمی بزرگتر از یک کف دست از پیاده رو سمت راست به طرف خیابان می آید. آن قدر کوچک است که مثل سنجاب های بالغ برای راه رفتن جهش نمی کند، یکی یکی قدم های آهسته و ملایمی برمی دارد. به دخترم می گویم : "اون بچه سنجاب رو ببین". دخترم ابراز احساسات می کند: "اوه، چقدر کوچولو، چقدر ظریفه بیچاره". بچه سنجاب قصد دارد از خیابان رد شود. اصلا نمی داند چکار دارد می کند. می گویم "کجا داری می آی حیوون ؟". به راه خودش ادامه می دهد. با همان قدم های لرزان و آهسته. می آید و پشت چرخ اتوموبیل گنده ناپدید می شود. وحشت و نگرانی به چشمان دخترم راه پیدا می کند. من هم نگران می شوم. چراغ باید هر لحظه سبز شود. دستم را می گزارم روی بوق و برنمی دارم. نمی دانم از این بوق زدن چه انتظاری دارم. این که بچه سنجاب برگردد به پیاده رو؟ چراغ سبز می شود و اتوموبیل SUV با چرخ های گنده و سنگینش به راه می افتد. دخترم گریه می کند ، خوشحالم که کیان کوچولو آن عقب چیزی ندیده ....
 
ولی راستی آیا خود ما مثل همین بچه سنجاب نیستیم؟ آیا نا خودآگاه زیر چرخ های انواع و اقسام SUV های جور و واجور قرار نداریم، بدون آن که خودمان خبر داشته باشیم؟ به این خبر توجه کنید. پریروز در خبر ها آمده بودکه سیب زمینی سرخ شده های جدید از این پس ۴۰ درصد کمتر چربی خواهد داشت. ظاهرا خبر خوبی است، نه؟ چربی کمتر، چیزی که همه ما دنبالش بودیم. ولی چیزی که در این خبر نیامده این است که تولید کنندگان چگونه به این موفقیت دست یافته اند؟ حقیقت این است که McCain تولید کننده اصلی سیب امینی سرخ شده است و تمام رستوران های بزرگ مثل مک دونالد و برگر کینگ از McCain خرید می کنند. پژوهشگران McCain اخیرا به کشفی دست یافته اند که سیب زمینی ها را قبل از سرخ کردن در یک ماده شیمیایی نامعلوم فرو می برند تا با آن ماده پوشانده شود و سپس سیب زمینی ها را سرخ می کنند. پوشش این ماده موجب می شود که سیب زمینی ها ۴۰ درصد کمتر روغن جذب کنند. ولی؛ از آنجا که این ماده در انحصار McCain است و کسی از آن خبر ندارد، هیچ آزمایشگاه پزشگی و دانشگاهی نیز نمی تواند اثرات جانبی و زیان های دراز مدت آن را پیش بینی و ارزیابی کند. بنابرین من و شما موش ها آزمایشگاهی سیب زمینی های سرخ شده را بی خبر خواهیم خورد تا چند سال بعد با غده های عجیب و قریب در مغز و شکم و روده ... روبرو شویم و سیستم پزشکی حیران بماند که این ها دیگر از کجا آمد؟
 
حد اقل آن بچه سنجاب در جا مرد و چیزی نفهمید، من و شما با این بیماری های شگفت انگیزی که برای مان تدارک دیده اند زجرکش خواهیم شد.

 http://www.nytimes.com/2013/09/24/business/burger-king-introducing-a-lower-fat-french-fry.html?_r=0
 
Visit Count : 2006
Date : 9/27/2013
SPONSORS
Visit Counter today : 87 this month : 4848 this year : 59120