نماشوم با قصه های شهرزاد

Send to :
 


قصه اول: نزهت الدوله 
جلال ال احمد - کتاب زن زیادی
نزهت الدوله افسانه اشرافیت و فساد دربار قاجار و اطرافیان درباری است و بی خبری و بی اعتنایی به مشکلات مردم و مملکتقصه دوم : جنت الملوک
سیمین بهبهانی - کتاب با قلب خود چه خریدم
جنت الملوک روایت بی هویتی زنان است در طول تاریخ و افسانه دختری که در مقابل سرنوشت شومی که برایش رقم زده اند شجاعانه می ایستد و عواقب آن را به جان می خرد


 
YouTube
Visit Count : 751
Date : 6/13/2017
SPONSORS
Visit Counter today : 108 this month : 2870 this year : 63890