سلامت روح و روان 
Visit : 6732

 
سوگل کافی کارشناس روان شناسی و علوم کارشناسی ارشد مشاوره و روانکاوی بالینی از دانشگاه اتاوا می باشد. وی سمینارهای متعددی در زمینه بهداشت روح و روان، از جمله: افسردگی، اضطراب، خشم و عصبانیت، روابط بین فردی، تنش در روابط زوج ها، گرایش جنسی، مشکلات تحصیلی و شغلی، افکار خودکشی، سوگواری، مسائل روحی مربوط به مهاجرت، و غیره انجام داده است. سوگل همراه با همسرش در اتاوا زندگی می کند و دفتر مشاوره وی در مرکز شهر اتاوا قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر از وب-سایت سوگل  دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 7692-884-613 تماس بگیرید.

Sogol Kafi is a clinical psychotherapist and a researcher who holds a Bachelor’s degree in Psychology (minor in Biology) and a Master's  degree in Counselling and Psychotherapy from the University of Ottawa. She has held several seminars on various mental health topics such as: Depression, anxiety, anger management , interpersonal relationship, marriage distress,  sexual orientation, school and/or  job related difficulties , suicidal ideation, grief and loss, and immigration transition issues for the community.
 
Sogol resides with her husband in Ottawa and currently owns a private practice located in downtown Ottawa where she accepts new clients. For more information regarding the services offered by Sogol Kafi visit her website: www.sogolkafi.com  or call: 613-884-7692.

 
برنامه اول: اول اکتبر ۲۰۱۲

برنامه دوم : ۸ اکتبر ۲۰۱۲

برنامه سوم : ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲

برنامه چهارم – ۲۹ اکتبر ۲۰۱۲

برنامه پنجم – پنجم نوامبر ۲۰۱۲

برنامه ششم – دوازدهم نوامبر ۲۰۱۲

 
SPONSORS
Visit Counter today : 89 this month : 4850 this year : 59122